Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 3aad: Bilaha Julay-September